Administratorem danych osobowych klientów MaestRia jest MaestRia Małgorzata Ryng, ul. Grunwaldzka 14, 84-230 Rumiaa, NIP: 616-000-59-08 (określane w tej polityce jako "my", "nas", „nasze” lub "MaestRia").

MaestRia zobowiązuje się do właściwego postępowania w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych stosując niniejszą politykę prywatności i plików cookie ("Polityka"), która:

 • określa rodzaje gromadzonych danych osobowych;

 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego dane są gromadzone oraz jak MaestRia te dane wykorzystuje;

 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które posiada klient MaestRia, w rozumieniu danych osobowych

MaestRia oferuje szeroką gamę produktów i usług. Polityka znajduje zastosowanie, osób  dla klientów korzystających z usług MaestRia.

Przez korzystanie z  usług MaestRia należy rozumieć:

 • dokonywanie zakupów w hurtowni, lub z wykorzystaniem sklepu internetowego;

 • udział w pokazach, szkoleniach; odwiedziny centrum sprzedaży
 • udział w konkursach lub wydarzeniach organizowanych przezMaestRię.

Niniejsza Polityka obowiązuje również w przypadku, kontaktu z MaestRią lub to MaestRia kontaktuje się z klientem odnośnie Usług.

Niektóre części niniejszej Polityki mają również zastosowanie do systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) stosowanego w hurtowni MaestRia wtedy gdy rejestrowany jest wizerunek.

Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez firmy współpracujące z MaestRią, które posiadają swoje własne polityki prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności tam zamieszczonymi, gdyż MaestRia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych firm.

Dane osobowe klientów MaestRia przetwarzane są zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) ("RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

W procesie rejestracji do sklepu internetowego oraz na potrzeby szkoleń organizowanych przez MaestRia klient przekazuje:

 • Dane identyfikujące , w tym adres pocztowy oraz adres, na który mają być wystawiane rachunki, adresy e-mail, numery telefonów, datę urodzenia oraz formę grzecznościową (np. Pan/Pani).

 • Dane logowania do konta, takie jak nazwa użytkownika i hasło.

Przy zamówieniach w sklepie internetowym MaestRia klient przekazuje.

 • Informacje o zamówieniach i zakupach (na przykład o tym, co kupuje oraz w jaki sposób za to zapłaci)

 • Informacje o zachowaniach online w trakcie przeglądania Strony Internetowej MaestRia oraz informacje o kliknięciu w którąś z reklam MaestRia.

 • Informacje o wszelkich urządzeniach, korzystających z dostępu do Usług MaestRia (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych, data i godzina , adres strony internetowej, z której doszło do przekierowania na naszą stronę internetową, inne dane przesyłane za pośrednictwem standardowych nagłówków zapytań HTTP(s), dane wykorzystywane do utrzymania sesji online po zalogowaniu się)

Przy odwiedzeniu hurtowni MaestRia:

 • Nagrania przedstawiające wizerunek mogą być rejestrowane przez urządzenia monitoringu wizyjnego (CCTV) i przechowywane w systemie MaestRia wraz z datą i godziną wizyty.

Prawnie uzasadniony interes MaestRia w korzystaniu z danych osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych pozwala na:

 • zaspokajanie potrzeb klientów MaestRia, w tym dostarczanie produktów i usług;

 • promowanie i wprowadzanie na rynek produktów i usług;

 • obsługa i utrzymanie konta klientów MaestRia , zarządzanie reklamacjami i rozstrzyganie wszelkich sporów;

 • zrozumienie klientów MaestRia, w tym wzorców zachowań, jak również upodobań i antypatii (niechęci);

 • ochrona i wspieranie działalności MaestRia, pracowników, klientów;

 • testowanie i rozwijanie nowych produktów i usług, jak również ulepszanie już istniejących.

Udostępnianie danych osobowych innym organizacjom

MaestRia może udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:

 • jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;

 • jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);

 • w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa (lub jego części). Na przykład w związku z przejęciem.

W jaki sposób MaestRia chroni dane osobowe:

MaestRia używa zabezpieczeń komputerowych, takich jak zapory ogniowe i szyfrowanie danych, oraz egzekwuje fizyczne kontrole dostępu do budynku i plików w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. MaestRia zezwala na dostęp tylko tym pracownikom, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych.

 • Stosuje ochronę i bezpieczeństwo danych podczas ich przesyłania, szyfrując je przy użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL).

 • Egzekwuje fizyczne, elektroniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych. Stosownie do okoliczności MaestRia może poprosić o potwierdzenie tożsamości, zanim udostępnimy dane osobowe.

Stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, MaestRia,  nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych klienta za pośrednictwem Internetu.

Czas korzystania z danych osobowych:

MaestRia nie przechowuje danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne, przy czym to jak długi jest ten czas przechowywania danych, zależy od kilku czynników, w szczególności tego:

 • Dlaczego zostały zgromadzone;

 • Jak dawno temu to nastąpiło;

 • Czy istnieją prawne/regulacyjne powody, dla których powinny być przechowywane;

Marketing i badania rynku

MaestRia może wysyłać oferty i wiadomości dotyczące produktów i Usług na wiele sposobów, w tym przez e-mail, ale tylko przy wcześniejszej zgodzie na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Rejestrując się w MaestRii pojawi się pytanie, o otrzymywanie wiadomości informacji marketingowych, a decyzję w tym zakresie klient może zmienić w dowolnym momencie z poziomu preferencji marketingowych konta, kontaktując telefonicznie lub poprzez kliknięcie w specjalny link ‘anulowania subskrypcji’ dołączany do każdej wiadomości marketingowej.

Wykorzystywanie plików cookie

Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania wizyty lub mogą być wykorzystywane do mierzenia interakcji z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookie pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnych MaestRia oraz w celu poprawy.

Przy zgodzie na wykorzystywanie plików cookie w Usługach MaestRia, cookie mogą zostać użyte do następujących celów:

Ulepszanie sposobu działania naszych Stron Internetowych i Aplikacji Mobilnych

Poprawa wydajności Strony Internetowych i Aplikacji Mobilnych

Możliwości wyboru- Cookies

Pliki cookie w przeglądarce internetowej

Za pomocą ustawień przeglądarki można akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie MaestRia w polityce cookiis: https://maestria.edu.pl/content/8-polityka-cookies

Prawa dostępu do danych

Klient MaestRii ma prawo wglądu do swoich danych osobowych. Nazywa się to wnioskiem o dostęp do danych i udzielenie informacji.

Aby otrzymać informację o danych osobowych, które posiada MaestRia lub kopię tych danych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 500 166 617

Pozostałe prawa ochrony danych

W odniesieniu do danych osobowych klient MaestRia również prawo do:

 1. żądania poprawienia informacji

 1. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 1. żądania ograniczenia przetwarzania

 1. żądania usunięcia danych

 1. przenoszenia danych

Aby skorzystać z tego prawa zgłaszając żądanie przeniesienia danych, prosimy o kontakt telefoniczny na numer: 500 166 617

Dane mogą zostać przesłane do klienta lub do wskazanej osoby trzeciej.

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych:

Klient MaestRia ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, na temat sposobu, w jaki wykorzystania danych osobowe.

Poniżej znajdują się dane kontaktowe organu nadzorczego.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 53 10 440

Fax +48 22 53 10 441

e-mail: [email protected]; [email protected]

Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu zbierania , przechowywania i wykorzystywania danych osobowych prosimy o kontakt:

Telefon: 500 166 617

adres:

MaestRia

84-230 Rumia

Grunwaldzka 14

Administrator Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych MaestRia można skontaktować się za pomocy poczty elektronicznej: [email protected]

Polityka MaestRia obowiązuje od dnia 15 maja 2018 r.