Regulamin sprzedaży w sklepie  MaestRia

I. Informacje ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowy dostępnego pod adresem www.maestria.edu.pl.

 • Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się na stronie www.maestria.edu.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z którymkolwiek postanowieniem Regulaminu, bądź z jego całością, uprzejmie prosimy o nie akceptowanie Regulaminu, nie rejestrowanie się w Serwisie oraz o nie korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 • Każdy Użytkownik, po zaakceptowaniu treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 • Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej MaestRia w formie umożliwiającej wydruk oraz w siedzibie Firmy.

 • Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

  • Sklep Internetowy – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.maestria.edu.pl, na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Zamawiającego; w Sklepie internetowym prezentowane są Szkolenia, Produkty oraz Ceny produktów i szkoleń.

  • Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego, za pośrednictwem Sklepu internetowego, lista Produktów, które Zamawiający planuje zakupić w MaestRii w Dniu Realizacji Zamówienia.

  • Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep internetowy, którym jest MaestRia Małgorzata Ryng z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 14,84-230 Rumia, NIP: 616-000-59-08.

  • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;

 • MaestRia nadaje statusy swoim klientom wg poniższego wzoru:

 • DETALISTA - osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, związanej z rynkiem kosmetycznym.

 • PROFESJONALISTA - osoba prowadząca działalność gospodarczą, związaną z rynkiem kosmetycznym.

 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim MaestRia skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Konsumenta;

 • Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

 • Produkty - towary prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, które Zamawiający może wybrać celem sporządzenia i wysłania Zamówienia, a następnie je kupić po zaoferowaniu ich przez Sprzedawcę w Dniu Realizacji Zamówienia; Szkolenia, Produkty oraz Ceny orientacyjne prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dokładne informacje na temat poszczególnych Szkoleń, Produktów kosmetycznych umieszczone są w Sklepie internetowym obok zdjęcia , które jest widoczne dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia.

 • Cena orientacyjna - oznacza orientacyjną cenę Szkolenia, Produktu brutto, umieszczoną w Sklepie internetowym obok informacji o Szkoleniu, Produkcie; ceny orientacyjne są wyrażone w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT lecz nie uwzględniają Kosztów Realizacji Zamówienia;

 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktów oraz szkoleń;

 • Centrum Sprzedaży Kosmetyki Profesjonalnej i Detalicznej MaestRia – tradycyjny punkt sprzedaży profesjonalnej i detalicznej zlokalizowany w Rumia ul. Grunwaldzka 14.

 • Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

 • Konto - utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji.

 • Login - adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym.

 • Przedstawiciel handlowy - osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, która będzie Realizowała Zamówienie oraz, jeśli Zamawiający przyjmie ofertę Sprzedawcy.

II. Sklep internetowy

Aby skorzystać ze Sklepu Internetowego niezbędne jest:

  • szerokopasmowe łącze internetowe,

  • przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,

  • włączona obsługa plików cookies,

  • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),

  • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,

  • aktywne konto e-mail.

  • Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Sklepu internetowego, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem tel.500 166 617. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Sklepu internetowego.

  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

   - niekompatybilność Sklepu internetowego z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;

   - trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze Sklepem internetowym, które leżą po stronie Użytkownika.

  • Wszelkie treści umieszczone w Sklepie internetowym, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

III. Proces składania Zamówień

 • Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez MaestRia danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych firmie.

 • W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.sklep.maestria.edu.pl wybrać zakładkę „rejestracja" a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: adres email oraz hasło.

 • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Dalej"

 • Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 MaestRia prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.

 • Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.

 • Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.

 • W celu uzyskania dostępu do cen profesjonalnych, należy po dokonaniu rejestracji, przesłać na adres [email protected] dokument potwierdzający wykształcenie kosmetyczne (kursy, szkolenia, jeżeli ma Pan (i) salon kosmetyczny - dokument potwierdzający, legitymacja studencka - szkoła kosmetyczna).

IV. Składanie zamówień

 • Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.sklep.maestria.edu.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

 • W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

  • zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;

  • adres, na jaki ma być dostarczony towar;

  • sposób dostawy;

  • sposób płatności.

  • Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z MaestRia umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

  • Na adres email wskazany podczas rejestracji MaestRia wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

  • Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.

  • Na każdy sprzedany towar jest wystawiana faktura VAT dla firm. Osoby prywatne otrzymują paragon.

  • Jeśli Produkty zamówione przez Zamawiającego będą niedostępne, w momencie Realizacji Zamówienia MaestRia, o ile jest to możliwe, zaoferuje produkty ekwiwalentne, których charakter i cena będą zbliżone do Produktów zamówionych przez Zamawiającego.

  • Zamawiający może składać zamówienia 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia, przy czym Zamawiający może odwołać lub zmienić Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie internetowym lub za pośrednictwem kontaktu bezpośredniego pod nr tel. 500 166 617. Odwołanie lub zmiana Zamówienia zostaną przyjęte przez Obsługę MaestRia, jeśli będą złożone przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.00.

  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

V. Realizacja Zamówienia -Przedstawiciel handlowy

 • Sprzedawca dostarcza Produkty wyłącznie na obszarze swojej działalności, który może być sprawdzony poprzez kliknięcie w link „Dostawa”.

 • Sprzedawca nie realizuje Zamówień w soboty- niedziele,

 • Dostawa jest realizowana 5 dni w tygodniu w godzinach 9.00 - 17.00, a w przypadku Odbioru Osobistego w Siedzibie w godzinach 8.00 - 16.00.

 • W przypadku sprzedaży Produktów objętych promocją lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, Realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności ich wpłynięcia do Sprzedawcy, a Zamówienia realizowane są aż do wyczerpania zapasów danego Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.

 • Sprzedawca dostarcza Produkty wraz z Ofertą, paragonem fiskalnym, Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT, powinien wpisać dane niezbędne do wstawienia faktury, tj. nazwę firmy, numer NIP, adres firmy w pole „ dane do faktury” znajdujące się w koszyku sklepu internetowego.

 • Istnieje możliwość odbioru zamówionych Produktów osobiście w siedzibie MaestRia.
  Jeśli zakupy nie zostaną odebrane w wybranym przez Zamawiającego przedziale czasowym zamówienie zostanie anulowane.

VI. eKupony

 • eKupony mogą być realizowane przez Zamawiających.

 • Zamawiający, który otrzyma lub zostanie poinformowany o kodzie eKuponu po jego wprowadzeniu w odpowiednie pole w Sklepie internetowym w koszyku w podsumowaniu uprawniony jest do obniżonej płatności za zakupy na określoną w eKuponie wartość.

 • Sprzedający może wysyłać eKupony drogą elektroniczną lub drukować w materiałach poligraficznych.

 • eKupony Sklepu internetowego mogą być wykorzystywane tylko w sklepie internetowym MaestRia.

 • eKupony nie mogą być wymieniane na gotówkę lub jakiekolwiek inne świadczenie poza obniżeniem płatności w Sklepie internetowym.

VII. Ochrona danych osobowych Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w odpowiednim dziale Polityki Prywatności MaestRia, dostępnej na stronie: www.maestria.edu.pl-polityka prywatności

VIII. Zasady płatności

 • Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

 • gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;

 • przelewem elektronicznym

 • zwykłym przelewem na rachunek bankowy 17 1050 1764 1000 0090 7418 6207

 • W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

 • Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy InPost.

 • Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem http://sklep.maestria.edu.pl/platnosci-,,page,article,cid,22,index.php.

 • Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem MaestRia mailowo, na adres: [email protected] lub telefonicznie, na numer: 505 220 236 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 • Zamawiający może w terminie 14 dni od Dnia Realizacji Zamówienia, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zamawiający może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy.szybkim sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: sprz[email protected] lub przesłanie go pocztą na adres Siedziby.

 • Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Produktów

 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:

  • ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

  • dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;

 • Zamawiający ma obowiązek zwrócić Produkt, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 • Zwrot Produktu następuje na koszt Zamawiającego.

 • Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu dokonaną przez niego płatność za zwrócone Produkty.

 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do chwili dokonania przez Zamawiającego zwrotu Produktu, którego dotyczy odstąpienie od umowy.

 • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający.

 • Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający nie powinien korzystać z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Produktu.

 • Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową oraz gwarancji producenta.

X. Reklamacje

 • Zamawiający przed dokonaniem odbioru Produktu ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Dostawcy, Sprzedawcy. MaestRia zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Produktów.

 • W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć reklamację w Siedzibie MaestRia.

 • W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć do Siedziby produkt wraz z dowodem zakupu.

 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego.

 • O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie.

 • Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po po otrzymaniu informacji zwrotnej od producenta lub dystrybutora Produktu.

 • W przypadku Produktów, na które producent udzielił gwarancji, dokument gwarancji dostarczany jest wraz z Produktem , przy czym dokument ten wymaga potwierdzenia w Siedzibie.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Zamawiający ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 • Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Zamawiający może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.

XII. Postanowienia końcowe

 • We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

 • Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 • Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 • MaestRia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie opublikowania na stronie internetowej.XIII. Kontakt W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: [email protected].

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2018 r.