Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Współpraca

Współpracujemy z Urzędami Pracy na terenie całej Polski. Naszym celem jest profesjonalne przeszkolenie osób, które chcą uzyskać nowy zawód, podnieś swoje kwalifikacje, a przy okazji realizować pasje i marzenia.

Szkolenia finansowane przez Urząd Pracy mają charakter kompleksowy i są łączone z innymi szkoleniami tak, by zapewnić jak najlepszy start w profesjonalnej karierze zawodowej. 

Osoba kierowana przez Urząd Pracy na szkolenie w Centrum Doskonalenia Zawodowego MaestRia może skorzystać z całej naszej oferty szkoleniowej, możemy także przygotować szkolenie - spełniając indywidualne oczekiwania uczestnika (tryb indywidualny).

Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy i chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą, bądź znalazłaś/eś firmę, która zatrudni Cię po skończonych kursach, możesz skorzystać z organizowanych przez nas szkoleń, a Twój Urząd Pracy sfinansuje Ci nasze szkolenie!

Co podlega finansowaniu?

 • pełne koszty szkoleń,
 • ubezpieczenie kursanta,
 • dojazd na szkolenie, 
 • dodatki szkoleniowe,
 • fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
 • zakup produktów do pracy. 

Dołącz do Nas, a otrzymasz niezbędną pomoc i fachową wiedzę. Przeszkolimy Cię i umożliwimy zakup wszystkich produktów do pracy za pieniądze uzyskane z Urzędu Pracy. Wszystko w jednym miejscu, wygodnie i profesjonalnie.

Krok po kroku

 1. Udaj się do Działu Szkoleń, lub doradców zawodowych Twojego Urzędu Pracy, by omówić szczegóły i zasady obowiązujące w Twoim Urzędzie Pracy.
 2. Podaj urzędnikom dane siedziby firmy (MaestRia Małgorzata Ryng, ul. Chylońska 210, 81-007 Gdynia , NIP:616 000 59 08, REGON:230229693, tel.(58) 781-76-16) jako ośrodka szkoleniowego, z usług którego chcesz skorzystać. Podaj nasz numer ewidencyjny: 2.2/00200/201.
 3. Złóż komplet dokumentów w kancelarii swojego Urzędu Pracy (wnioski również do pobrania na stronach internetowych poszczególnych Urzędów).

Dokumenty potwierdzające działalność oświatową CDZ MaestRia: 

Zaświadczenie nr 2.2/00200/201- Rejestr Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku; rozpoczęcie działalności 10.11.2010r.

Zaświadczenie nr 2/PL/2011 - Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych (Centrum Doskonalenia Zawodowego MaestRia); rozpoczęcie działalności 8.02.2011r.

Jeśli masz problem z wypełnieniem wniosku, przyjdź, a my bezpłatnie pomożemy Ci go wypełnić.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z sekretariatem MaestRia: 

 • informacje szkoleniowe: +48 505-824-364
 • informacja ogólna: +48 58 781-76-16
 • e-mail:  [email protected]

W sprawach związanych z finansowaniem szkoleń w trybie indywidualnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r Nr 69 poz. 415 z półn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47 poz.315) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219 poz. 2222 z późn. zm.).