Polityka prywatności MaestRia

Polityka prywatności MaestRia

Informujemy o zmianach, które wprowadziliśmy w celu uwzględnienia wymogów nowego ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”) – nowej regulacji prawnej, która zacznie być stosowana od dnia 25 maja 2018 r.

Stworzyliśmy nową Politykę prywatności i plików cookie, która wyjaśnia w jaki sposób prywatność klientów MaestRia jest chroniona, oraz w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe , podczas zakupów w naszej hurtowni, przy udziale w konkursach lub wydarzeniach organizowanych przez nas. Zapoznanie się z tą Polityką pomoże Państwu zrozumieć przykładowo, jakie dane gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, komu możemy je udostępniać lub w jaki sposób klient może korzystać z przysługujących praw w zakresie ochrony danych.

Zaktualizowaliśmy także nasze Regulaminy – uczestnictwa w kursach i szkoleniach , sklepu internetowego MaestRia oraz korzystania z naszej strony internetowej. Zapewniamy, że zmiany te nie będą miały wpływu na korzystanie z usług MaestRia.

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MaestRia Małgorzata Ryng Gdynia, Śląska 18.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numer konta bankowego, dane do faktury

 2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy/zlecenia/zgody zgodnie z zasadami zawartymi w RODO Art. 6, ust. 1, lit. B.

 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską.

 4. Państwa dane mogę zostać przekazane do poniższych podmiotów w celu wykonania umowy/zlecenia/zgody:

  1. Firmy logistyczne

   • FIRMA DHL PARCEL POLSKA SP Z O O

   • Poczta Polska SA

  2. Operatorzy płatności

   • DialCom24 Sp. z o.o.

   • ING Bank Śląski SA

   • PayPro S.A

 5. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody.

 6. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ryng@maestria.edu.pl)

 7. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: ryng@maestria.edu.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 8. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat,

 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie dla Państwa usługi wykonania umowy/zlecenia.

 10. Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.


Poniżej znajdują się linki do zaktualizowanych dokumentów:

Polityka prywatności i plików cookie

Regulamin sklepu internetowego MaestRia

Regulamin szkoleń MaestRia


Wszystkie powyższe dokumenty obowiązują od dnia 15 maja 2018 roku.


Administratorem danych jest MaestRia Małgorzata Ryng z siedzibą w Gdyni, przy ul.Śląska 18. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług – zakupy w hurtowni, w sklepie internetowym,udział w szkoleniach.. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Klientowi MaestRia przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

Tagi: Rodo